Avslappnande övningar bara för dig

En självledande person är trygg i sina personliga värderingar och har förmåga att reglera sina egna känslor. Hen är medveten om sina reaktioner, tankar, känslor, drivkrafter – bra som dåliga – och vill utveckla denna medvetenhet. En självledande person är medveten om hur hen påverkar och påverkas av andra samt har tillit till sin förmåga att möta andra med närvaro och empati.

Få ljudfilen

Meditation ger möjlighet till


  • Förbättrat minne
  • Ökad kreativitet på jobbet
  • Stressreducering
  • Bättre sömn
  • Lindring av huvudvärk
  • Minskad oro eller nedstämdhet
  • Stärkt förmåga att leda dig själv
Ja tack, jag vill få ljudfilen